Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

07.10.1945 - Beidów pod Łodzią - oddział Eugeniusza Ku- kolskiego „Groźnego” rozbroił posterunek MO.

11.10.1945 - Koźmin - nieudana akcja odbicia więźniów przeprowadzona przez oddział „Błyska” (WSGO „Warta”).

14.10.1945 - Borowe, pow. Grójec - grupa ROAK zaatako­wała posterunek MO.

22.10.1945 - Odolanów - komunistyczna grupa operacyj­na UB i MO rozbita oddział por. Jana Kempińskiego „Błyska” (WSGO „Warta”); zginęło 24 ludzi.

23.10.1945, Jedwabne - zasadzka oddziałów NZW sierż. Michała Bierzyńskiego „Sępa” i sierż. Henryka Ja­strzębskiego „Zbycha” na grupę operacyjną przewożą­cą aresztowanych. Odbito 6 członków organizacji, zginęło 9 funkcjonariuszy bezpieki.

24/25.10.1945 - Radomsko i Stobiecko Miejskie - gru­py SOS KWP por. Eugeniusza Tomaszewskiego „Burty” oraz ppor. Henryka Piaseckiego „Zapory” uprowadziły 14 człon­ków PPR oraz funkcjonariuszy UB. Wyroki śmierci wyko­nano na dwóch funkcjonariuszach, pozostałym udzielono ostrzeżenia.

25.10.1945 - Szepietowo – patrol oddziału por. „Huzara” zlikwidował powiatowego komendanta MO z Wysokiego Mazowieckiego por. Stanisława Kanię.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS