Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Wrzesień 1945 - Iwje, powiat Lida – oddział „Olecha” stoczył walkę z siłami NKWD, wspartymi przez artylerię.

01.09.1945 - Gieczno, pow. Łęczyca - oddział „Groźnego” rozbroił posterunek MO.

01.09.1945 - Koźmin - oddział „Bory” (WSGO „Warta”) roz­bił placówkę UB.

01/02.09.1945, Różan nad Narwią - opanowanie miastecz­ka przez oddział NZW KP „Orawa" pod dowództwem por. Fe­liksa Przybytniewskiego „Mieczysława”. Rozbrojono posteru­nek MO, dokonano rekwizycji w Zarządzie Miejskim, ukarano chłostą burmistrza i sekretarza zarządu oraz kilku członków PPR. Zastrzelono stawiającego opór sekretarza PPR.

02.09.1945 - Ostrów Wielkopolski - nieudany atak od­działu „Błyska” (WSGO „Warta”) na PUBP w Ostrowie Wlkp.

02/03.09.1945 - Powstanie Ruchu Opory bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”, czyli cywilnej konspiracyjnej organizacji poakowskiej o charakterze społeczno – obywatelskim.

08.09.1945 - Ogłoszenie deklaracji ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”, byłego komendanta Obszaru Centralnego DSZ, dotyczącej ujawnienia konspiracji niepodległościowej.

12.09.1945 - Hubczyce, powiat Wołkowysk – podczas obławy NKWD został rozbity oddział AKO „Wichra”. W walkach z Sowietami poległo 11 partyzantów.

19.09.1945 - majątek Zaięż, pow. Grójec - oddział ROAK rozbroił grupę funkcjonariuszy PUBP przybyłych do majątku w celu przeprowadzenia aresztowań.

30.09.1945 - Wadowice - oddział „Burza” dowodzony przez Mieczysława Wądolnego „Mściciela” zwycięsko odparł atak plutonu operacyjnego z KP MO w Wadowicach.

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS