Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Lipiec 1945 - Puszcza Augustowska – obława przeprowadzona przez NKWD, jednostki Armii Czerwonej oraz pododdziały 1 DP ludowego WP, w jej wyniku aresztowano ponad 7 tysięcy osób, spośród których zamordowano ponad 600. Miejsce pogrzebania ciał zabitych osób nie jest znane.

Lipiec 1945 - Rejon Kaplawy – siły NKWD zlikwidowały oddział „Dyneburg”. Starty polskie – 42 zabitych i aresztowanych żołnierzy.

02-03.07.1945 - Święcica Wielka – Porozów, powiat Wołkowysk – w walkach oddziału AKO „Reduta” z grupami operacyjnymi NKWD poległo 11 partyzantów. Wśród zabitych Sowietów był naczelnik Rejonowego Oddziału NKWD w Świsłoczy.

08.07.1945 - Pod Ogółami – bitwa oddziałów AKO ze Zgrupowania Piotrków z grupą operacyjną ludowego WP z 1 DP im. Tadeusza Kościuszki.

08.07.1945 - Majkowice – Diabla Góra – bitwa oddziału DSZ ppor. Stanisława Karlińskiego „Burzy” z grupą operacyjną NKWD – UB. W walce poległo 20 partyzantów.

10.07.1945 - Krasne, pow. Przasnysz - oddział samo­obrony ROAK opanował osadę, rozbrojono posterunek MO, zniszczono akta w urzędzie gminy, zlikwidowano konfiden­ta, a 3 innych ukarano batami. Baty dostały także 3 osoby niezachowujące obywatelskiej postawy w okresie okupacji niemieckiej.

10/11.07.1945 – Lipieck, rozbicie oddziału NZW Tade­usza Gajdy „Tarzana” przez oddział ludowego WP. Poległo 6 partyzantów, a ponad 30 dostało się do niewoli.

12.07.1945 - Okolice Jeziora Brożane – rozbicie przez NKWD oddziału AKO sierż. Władysława Stefanowskiego „Groma”. Zginęło kilkudziesięciu partyzantów, w większości rozstrzelanych po rozbrojeniu.

14.07.1945 - grupa operacyjna NKWD rozbiła oddział „Or­lika” (WSGO „Warta”). Poległo 7 partyzantów, 19 dostało się w ręce wroga, ich los jest nieznany.

21.071945 - Karwacz - oddział samoobrony Obwodu ROAK Przasnysz dowodzony przez Kazimierza Artyfikiewicza „Trzynastkę” opanował urząd gminny i zniszczył akta.

22.07.1945 - wieś Lipa - oddział ROAK „Trzynastki” pod­czas postoju we wsi został rozbity przez grupę operacyjną NKWD i UB. Poległo 7 partyzantów, w tym dowódca Kazi­mierz Artyfikiewicz „Trzynastka”.

22.07– 02.08.1945 - Pierwsza amnestia ogłoszona przez władze komunistyczne, w jej wyniku ujawniło się ponad 30 tysięcy członków polskiego podziemia.

25.07.1945 - kolonia Paskuda koło Drohiczyna - w zasadzce pododdziału 1 Brygady Pancernej im. Bohate­rów Westerplatte ludowego WP zginął ppor. Teodor Śmia- łowski „Szumny”, dowódca oddziału partyzanckiego AKO z Obwodu Bielsk Podlaski.

25/26.07.1945 - Dąbrówka, pow. Maków Mazowiec­ki - oddział samoobrony ROAK „Wulkanu” rozbroił placów­kę UB i posterunek MO.

27.07.1945 - Bąkowiec, linia kolejowa Radom – Dęblin – odbicie przez oddział DSZ kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika” 120 więźniów politycznych przewożonych do więzienia we Wronkach.

Lipiec – sierpień 1945 - Akcja „rozładowywania lasów”, czyli demobilizacja oddziałów leśnych podległych DSZ.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS