Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Czerwiec 1945 - żołnierze grójeckiego ROAK w udanej za­sadzce na konwój z pieniędzmi zdobyli 7 min 680 tys. zł.

Czerwiec 1945 - Szosa Szczuczyn – Lida – w odwecie za gwałty popełnione na ludności polskiej, oddział „Olecha” przeprowadził zasadzkę na kolumnę samochodową z sowieckim wojskiem. Bolszewicy stracili kilkunastu zabitych i rannych. Po polskiej stronie poległ jeden partyzant.

02/03.06.1945 - Nowosady, powiat wileński – trocki – rozbicie oddziału „Edka” przez grupę operacyjną NKWD. W walkach z Sowietami poległo 35 partyzantów.

03.06.1945 - Mława - oddział Samoobrony Społecznej (ROAK) dowodzony przez Jana Nowakowskiego „Arymana” i Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego „Jeża” opanował sie­dzibę PUBP w Mławie. Zastrzelono trzech funkcjonariuszy UB i NKWD, uwolniono kilkudziesięciu więźniów; niektórzy byli tak zmaltretowani, że nie mogli iść o własnych siłach. Partyzanci odparli pościg NKWD.

03.06.1945 - Grójec - zamach przeprowadzony przez żoł­nierzy ROAK na szefa PUBP w Grójcu Władysława Inowolskiego, znanego z bezlitosnego stosunku do aresztowanych.

06.06.1945 - Kasiłan – walka oddziału NSZ sierż. Bolesława Skulimowskiego „Sokoła” z grupą operacyjną NKWD - UB i ludowego WP. Poległo 30 partyzantów, w tym dowódca.

06.06.1945 - Wierzchowiny - pacyfikacja ukraińskiej wsi przez Zgrupowanie Oddziałów PAS NZW Okręgu Lubelskie­go kpt. Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Zginęło blisko 200 mieszkańców oraz 3 funkcjonariuszy UB.

07.06.1945 - Szamotuły - grupa partyzancka Tomczaka odbiła kilku więźniów z więzienia.

10.06.1945 - Huta - rozbicie przez NKWD Zgrupowania Oddziałów PAS NZW Okręgu Lubelskiego dowodzone przez mjr. Mieczysława Pazderskiego „Szarego” (oddziały: „Jacka”, "Romana", "Sokoła", "Zemsty"). Straty partyzantów wynosiły ponad 100 zabitych.

13.06.1945 - Goszczyn i Mogielnica, pow. Grójec - od­działy ROAK rozbroiły placówki UB.

20.06.1945 - Jasieniec, pow. Grójec - oddział ROAK opa­nował i rozbił posterunek MO.

27/28.06.1945 - Maków Mazowiecki - od­dział samoobrony dowodzony przez „Pumę” (24 żołnie­rzy) przeprowadził atak na starostwo powiatowe; zdobyto 235 tys. zł.

21.06.1945 - Moskwa – ogłoszenie wyroku na 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

23.06.1945 - Krynica – rozbicie przez NKWD oddziału Stanisława Wołoncieja „Konusa”. W walce poległo 15 partyzantów.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS