Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Marzec 1945 - Okolica, powiat Oszmiana – likwidacja oddziału „Komara” przez prowokacyjną grupę operacyjną NKWD pozorującą rosyjskojęzyczną partyzantkę antykomunistyczną. Poległo ok. 25 partyzantów AK, kilku mieszkańców spacyfikowanych chutorów.

04.03.1945 - Warszawa - na mocy wyroku WSR w więzie­niu praskim zamordowany został ppłk Lucjan A. Szymań­ski „Janczar”, inspektor w Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK.

07.03.1945 - Milanówek, pod Warszawą – NKWD przypadkowo zatrzymała i aresztowała gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, komendanta organizacji „Nie” („Niepodległość”) stworzonej na bazie AK, ukierunkowanej na działalność w warunkach okupacji sowieckiej (w czasie aresztowania i więzienia władze komunistyczne nie rozpoznały w więźniu Gen. Fieldorfa). Gen. Fieldorf w czasie aresztowania posiadał dokumenty na swoje okupacyjne nazwisko -  Walenty Gdanicki.

09.03.1945 - Biała Podlaska – rozbicie więzienia przez poakowski oddział ppor. Roberta Domańskiego „Jaracha”.

18.03.1945 - Mężnin – zasadzka poakowskiego oddziału Władysława Łukasiuka „Młota” i Tadeusza Chomki „Gerwazego” na grupę operacyjną NKWD – UB. W walce poległo 12 funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa.

19-20.03.1945 - Kuryłówka - walka oddziałów ppor. Stanisława Pelczara „Majki" i ppor. Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka” z oddziałami Armii Czerwonej i UPA. Straty sowieckie wyniosły kilkunastu zabitych.

21.03.1945 - Gen. August Emil Fieldorf ps. "Nil" wywieziony został do obozy pracy na Uralu. Przebywał w trzech obozach: Bieriozówka, Stupino, Hudiakowo.

25/26.03.1945 - Błudek – rozbicie obozu NKWD – UB. Rozbrojenie załogi Ludowego WP (120 żołnierzy) przez oddziały poakowskie Mariana Warda „Polakowskiego” oraz por. Konrada Bartoszewskiego „Wira”.

26.03.1945 - Pruszków, koło Warszawy – aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, w tym ostatniego komendanta głównego AK gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.

27.03.1945 - Skrobów – ucieczka akowców z obozu NKWD. Cześć z nich dołączyła do zgrupowania kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika”, tworząc oddzielny pluton.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS