Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Luty 1945 - Na bazie aktywów AK na Białostocczyźnie powstaje Armia Krajowa Obywateli dowodzona przez byłego komendanta Okręgu Białystok AK ppłk. Władysława Liniarskiego „Mścisława”

Luty 1945 - Kedyw 1 kompanii Obwodu AKO Grodno Lewy Niemen odbił z konwoju aresztowanych, w czasie akcji zabito 3 milicjantów i 2 funkcjonariuszy NKWD.

10.02.1945 - Putryszki- Kedyw 4 kompanii Obwodu AKO Grodno Prawy Niemen rozbił milicyjny areszt i uwolnił więźniów.

11.02.1945 - Warszawa - na mocy wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w więzieniu praskim zamordowany został por. Edward Nowicki „Łyczka”, p.o. komendant Obwo­du AK Ostrów Mazowiecka.

16.02.1945 - na mocy wyroku sowieckiego trybunału wojskowego zamordowani zostali mjr Jerzy Sasin „Rosa” i mjr Marian Zawarczyński „Ziemowit”, komendanci obwo­dów AK Sokołów Podlaski i Siedlce.

17.02.1945 - Rzesza – oddział „Edka” opanował miasteczko, rozbił posterunke NKWD, zlikwidował zastępcę gminnego naczelnika NKWD i 5 sowieckich współpracowników.

20.02.1945 - Piaskowce, powiat Szczuczyn – likwidacja oddziału „Kuny” przez prowokacyjną grupę NKWD pozorującą rosyjskojęzyczną partyzantkę antykomunistyczną. Straty AK – ok. 30 zabitych.

23.02.1945 - Ławże, powiat Oszmiana – likwidacja oddziału „Wisia” przez pozorowaną grupę NKWD udającą rosyjskojęzyczną partyzantkę antykomunistyczną. Poległo 53 partyzantów i mieszkańców specyfikowanej przez NKWD wsi.

28.02.1945 - Biłgoraj – rozbicie więzienia przez poakowski oddział por. Konrada Bartoszewskiego „Wira”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS