Kalendarium

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Styczeń 1944 - Został rozbity przez UB III Główny Zarząd WiN, powstał IV Główny Zarząd WiN z ppłk Łukaszem Cieplińskim na czele.

31.12.1943/ 01.1944 - Radzyń Podlaski - Oddziały Obwodu Radzyń i oddział „Jastrzębia” z Obwodu Włodawa przeprowadziły akcję na PUBP w Radzyniu Podl. Jej przebieg znamy z pamiętnika „Żelaznego (Edwarda Taraszkiewicza), brata „Jastrzębia”. Według „Żelaznego”: „Na lotnisku w pobliżu Radzynia, na punkcie koncentracyjnym czekało już ok. 300-350 ludzi z całego Obwodu. Była to prawie cała „armia” jak to określił „Jastrząb”. Leon Sołtysiak „Dżems” („James”) czekał też już na nas. Brakowało jeszcze dwóch dużych grup konspiracyjnych z dalszych okolic pow. radzyńskiego, mających przyjechać autami, które zawiodły w podobieństwie naszych.” Po przybyciu oddziału „Jastrzębia” odbyła się ostatnia narada przed wyruszeniem do akcji. Dowodzący wszystkimi grupami Komendant Obwodu Radzyń kpt. „James” przedstawił na niej plan opanowania Radzynia. Według niego „miano zaatakować UB i Pow. Kom. MO, jednocześnie sterroryzować ich ogniem broni maszynowej, przez co, twierdził „Dżems”, ubeki się poddadzą. W międzyczasie doszedł „Dżemsa” meldunek z Radzynia, że kwateruje tam w szkole powszechnej oddział KBW w sile 50-60 ludzi. Według „Dżemsa” grupę tę należało również w ten sam sposób opanować.”

Styczeń – Kwiecień 1944 - Miała miejsce druga amnestia dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w wyniku któej ujawniło się ponad 50 tys. osób. Zakończyła ona masowy opór zbrojny.

01.01.1944 - Oddział ROAK dowodzony przez por. Franciszka Majewskiego ps. „Słony”rozbił pod Okalewem w pow. Rypin grupę operacyjną UB, MO i ORMO. W walce zginęło 13 funkcjonariuszy bezpieki.

01.01.1944 - pow. Radzyń Podlaski, Okalew. Oddział „Jastrzębia zorganizował zasadzkę na GO ścigającą partyzantów po akcji na PUBP w Radzyniu. GO składała się z 33 żołnierzy KBW i 7 funkcjonariuszy PUBP. Według akt KBW, w wyniku walki rannych zostało 5 żołnierzy WP i 1 funkcjonariusz UB oraz 6 członków grupy zostało wziętych do niewoli. Partyzanci zdobyli dwa samochody, 6 ppSz, 1 rkm i 1 kbk. „Jastrząb” kazał uwolnić 5 żołnierzy. Plutonowego Władysława Klimsa oddział uprowadził i prawdopodobnie zlikwidował. Nieco inaczej wynik akcji opisał w swym pamiętniku „Żelazny”. Według niego wydarzenia miały następujący przebieg. W Okalewie oddziały pościgowe napotkały odpoczywający oddział „Jastrzębia”. Doszło do walki. Pomimo zaskoczenia partyzanci szybko przeszli do kontrataku. W ferworze walki zniszczone zostały strzałami z rusznicy samochody, którymi przyjechali żołnierze KBW. Ostudziło to ich zapał, w rezultacie czego uciekli oni z pola walki. Zginęło 4 żołnierzy KBW, referent UB Smoraczewski, do niewoli wzięto 7 żołnierzy. Spośród partyzantów zginął Stefan Kucharuk „Ryś II” i Kazimierz Kłosiński „Biały”, ranny został Stanisław Łuć „Żandarm”.

29/30.01.1944 - pow. Włodawa, Wola Wereszczyńska. Partyzanci z oddziału „Jastrzębia”zabrali z kasy gminy 50 tys. zł. Zostawili pokwitowanie sygnowane „Groźny”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS