Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.11.1943 - Końskie. Oddział ze Zgrupowania AK por. Jana Piwnika „Ponurego” opanował przejściowo miejscowość, rozbił magazyn „Społem” a podczas walki z niemiecką żandarmerią zabił 4 konfidentów i kilku żandarmów.

02.11.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz zintensyfikowania akcji propagandowej przeciwko komunistom i Związkowi Sowieckiemu przez Biuro Informacji i Propagandy.

06.11.1943 - Hermanówka. Sowiecki oddział partyzancki płk. Prokopiuka zamordował dowódcę oddziału partyzanckiego Obwodu AK Łuck, „cicho- ciemnego” por. Jana Rerutkę „Drzazgę”, któy odmówił podporządkowania się sowieckiemu dowództwu. Sowieci zamordowali także towarzyszących mu żołnierzy.

06.11.1943 - Jazy. Oddział AK ogn. Albina Drzewieckiego „Konwy” rozbił posterunek żandarmerii.

07.11.1943 - Zagórz. Oddział AK por. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” stoczył walkę z żandarmeria niemiecka.

08.11.1943 - Na konferencji w Teheranie Józef Stalin spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklinem Rooseveltem. W trakcie rozmów, w brew stanowisku Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz bez jego wiedzy zostały poczynione pierwsze ustalenia dotyczące przyszłych granic państwa polskiego. Churchill poruszając ten problem porównał Niemcy, Polskę i Związek Sowiecki do trzech zapałek mówiąc: wszystkie te trzy zapałki muszą być przesunięte na zachód, aby rozwiązać jedno z głównych zadań stojących przed sojusznikami – zagwarantować zachodnie granice Związku Radzieckiego. Tym samym przywódcy państw anglosaskich nietylko przystali na żądania Józefa Stalina związane z przesunięciem wschodniej granicy Polski na tzw. linię Curzona, ale również udowodnili, że nie liczą się z wolą polskiego sojusznika. W trakcie teherańskiej konferencji zadecydowano również, że polskie terytorium będzie sowiecką strefą operacyjną.

09.11.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 122, informujący, że Narodowe Siły Zbrojne nie podporządkowały się rozkazom scaleniowym.

10.11.1943 - Szczucin. Grupa bojowa z Obwodu AK Opatów uderzyła na ochronę mostu.

11.11.1943 - Jazy. Oddział partyzancki AK ogniomistrza Albina Drzewieckiego „Konwy” rozbił posterunek żandarmerii.

11.11.1943 - Stara Huta. Oddział AK por. Franciszka Pukackiego „Gzymsa” walczył w obronie wsi przed bandami UPA.

12.11.1943 - Sarnów. Oddział pchor. Bolesława Krakowiaka „Bilofa” z Obwodu AK Kozienice opanował na stacji pociąg osobowy.

12.11.1943 - Oddziały AK po wyparciu z miasteczka Kupiców, pow. kowelski, jednostki UPA utworzyły w nim polsko-czeski ośrodek samoobrony przed Ukraińcami.

15.11.1943 - Warszawa. Szef Sztabu Komendy Głównej AK wydał rozkaz zezwalający na używanie w bieżącej akcji bojowej 1/3 stanu posiadanej broni.

15.11.1943 - Mieszyn. Oddział AK por. Witolda Kucharskiego „Wichra” zaatakował niemiecki oddział pacyfikacyjny.

16.11.1943 - Sokołów Podlaski. Patrol bojowy z Obwodu AK Węgrów uwolnił z więzienia 2 członków organizacji.

16/17.11.1943- Oddziały AK zaatakowały linie kolejowe Radom – Dęblin i Łuków – Terespol.

19.11.1943 - Bucioły. Pluton ppor. Jana Wasiewicza „Lwa” stacjonujący we wsi Bucioły, kompania ppor. Stanisława Karolkiewicza „Szczęsnego” i kompania szczuczyńska zostały zaatakowane przez zgrupowanie białostockie partyzantki sowieckiej gen. Kapusty

19.11.1943 - Batalion nadniemieński AK stoczył w okolicach Żołudka całodzienną potyczkę z radzieckim odziałem partyzanckim.

19.11.1943 - Wieś Mociewicze nad Niemnem. Oddziały Sowieckie w sile ok. 1500 osób zaatakowały ok. 180 partyzantów z Batalionu Zaniemeńskiego AK rtm. Józefa Świdy "Lecha". Walka zakończyła się klęska Sowietów.

19.11.1943 - Warszawa. W pociągu relacji Warszawa – Gdańsk przedwcześnie wybuchła podłożona bomba.

20.11.1943 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz do komendantów okręgów w sprawie akcji „Burza”.

21.11.1943 - Czesławice. Oddział dyspozycyjny Kedywu Inspektoratu AK Lublin na linii Dęblin – Lublin wysadził w powietrze niemiecki pociąg urlopowy.

22.11.1943 - Pluton dywersyjny z oddziału por. Zenona Blachowskiego „Strzemienia” z Obwodu AK Sarny rozbił w rejonie wsi Ośnik patrol niemiecki.

22.11.1943 - Pluton 1 kompanii batalionu Kedywu KG AK wysadził w powietrze, pod Szymanowem na linii Warszawa – Łowicz, niemiecki pociąg urlopowy.

23.11.1943 - Warszawa. Starcie patrolu bojowego Kedywu Okręgu AK Warszawa ochraniającego transport granatów z patrolem niemieckim.

23.11.1943 - Kąciki. Osłaniający radiostację oddział kpt. Władysława Rażmowskiego „Poraja” z Obwodu AK Węgrów, stoczył walkę z niemiecka grupą pelengacyjną.

23.11.1943 - Oddział AK z 5 Brygady AK opanował niemiecki pociąg gospodarczy koło Łyntup.

26.11.1943 - Bakończyce. Grupa AK spaliła wytwórnię powozów.

26.11.1943 - Warszawa. Żołnierze Kedywu Okręgu AK Warszawa zaatakowali pojazdy policyjne uczestniczące w łapankach Polaków.

27.11.1943 - Dziewule. Oddział partyzancki por. Stanisława Hałki „Rysia” z V Ośrodka AK Zbuczyn wykoleił pociąg na stacji, zdobywając broń i amunicję.

27.11.1943 - Oddział AK Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” stoczył walkę z niemieckimi siłami policyjnymi pod Parchniowem.

28.11.1943 - W walce z Niemcami pod Bichniowem zginął dowódca oddziału, por. Przemysław Szyc „Ludwik”, i 4 żołnierzy Obwodu AK Włoszczowa.

28.11.1943 - Oddziały AK i BCh z obwodu włoszczowskiego, dowodzone przez por. Eugeniusza Smarzyńskiego „Malinowskiego”, zaatakowały oddział ochrony zbiorów w majątku Dąbrowiec. W walce zginęło 15 partyzantów.

30.11.1943 - Generał Pantelejmon Ponomarenko, szef Białoruskiego Sztabu Partyzanckiego, wydał Brygadzie im. Stalina rozkaz o rozbrajaniu polskich oddziałów partyzanckich i rozstrzeliwaniu ich członków stawiających opór.

30.11.1943 - Grupa AK dowodzona przez Klemensa Starzyka „Szpaka”, otoczona w schronie pod szczytem Małej Czantorii, stoczyła walkę z Niemcami, w której wszyscy partyzanci polegli.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS