Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.08.1943 - Warszawa. Kierownictwo Dywersji KG AK powołało oddział specjalny o kryptonimie „Agat” (później „Pegaz” i „Parasol”). Jego członkowie rekrutowali się z „Szarych Szeregów”.

01/02.08.1943 - Duniłowicze. Oddział AK por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica” rozbił posterunek niemiecki, zdobywając broń i zaopatrzenie.

02.08.1943 - Treblinka. Bunt więźniów w obozie zagłady. Ucieczkę więźniów ogniem broni maszynowej wsparli żołnierze z oddziału por. Władysława Rażmowskiego „Poraja” i plutonu por. „Śliwy”, który poniósł straty w walce z własowcami. Około 200 uciekinierów przeprawiono za Bug.

03.08.1943 - W pobliżu miejscowości Tuszówek, gm. Piotrowice, doszło do starcia oddziału partyzanckiego ppor. Jana Sowy „Spartanina” z oddziałem niemieckiej żandarmerii i policji.

04.08.1943 - Oddział partyzancki Obwodu AK Włoszczowa ostrzelał pod miejscowością Kuzki niemiecki pociąg urlopowy i starł się z patrolem żandarmerii.

05/06.08.1943 - Jasło. Oddział Kedywu Podokręgu AK Rzeszów, dowodzony przez por. Zenona Sobotę „Świdę”, uwolnił z więzienia 180 osób.

05.08.1943 - Oddział AK Marcina Tarkowskiego „Trojana” zarekwirował w gminie Aleksandrów 300 kg cukru, 24 skrzynie jaj przeznaczonych dla Niemców. 

06.08.1943 - Warszawa. Delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski i Dowódca AK, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, podpisali zasady scalania Administracji Zmilitaryzowanej utworzonej przez AK z Administracją Zastępczą tworzoną przez Delegaturę Rządu na Kraj.

07.08.1943 - Starachowice. Oddział Podobwodu AK Iłża ppor. Antoniego Hedy „Szarego” uwolnił z więzienia około 80 osób.

07/08.08.1943 - Radomsko. Oddział Obwodu AK Radomsko por. Stanisława Sojczyńskiego „Zbigniewa” uwolnił z więzienia 56 osób.

11.08.1943- Lwów. Gestapo aresztowało kpt. Władysława Rażmowskiego „Poraja” z plutonu por. „Śliwy”, komendanta Okręgu AK Lwów.

12.08.1943 - Warszawa. W akcji „Góral” żołnierze oddziału AK „Motor” rozbili konwój przewożący pieniądze z Banku Emisyjnego na Dworzec Wschodni, zdobywając 105 mln zł.

13.08.1943 - Oddział AK Mariana Tarkowskiego „Trojana” rozbił pod Aleksandrowem oddział żandarmerii.

14/15.08.1943 - Żodziszki. Oddział AK por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica” opanował miasteczko, rozbrajając posterunek i rekwirując zapasy żywności.

15.08.1943 - Warszawa. Stronnictwa polityczne tworzące podziemną Krajową Reprezentację Polityczną podpisały „Deklarację porozumienia politycznego czterech stronnictw”.

15.08.1943 - Zbuczyn. Grupa bojowa V Ośrodka AK Zbuczyn uwolniła z posterunku policji granatowej 30 Polaków przewidzianych do wywózki na roboty przymusowe w Niemczech.

15.08.1943 - Grupy wypadowe AK zniszczyły 32 młockarnie na terenie powiatu jędrzejowskiego.

16.08.1943 - Grupy wypadowe AK zniszczyły młockarnie w 10 majątkach na terenie powiatu opatowskiego.

17.08.1943 - Warszawa. Gen. Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz o wcieleniu do AK Uderzeniowych Batalionów Kadrowych Konfederacji Narodu.

17.08.1943 - Minkowice. Oddział partyzancki AK ppor. Jana Sowy „Spartanina” wykonał akcję zbrojną na stację kolejową na linii Lublin–Chełm oraz zlokalizowaną na jej terenie placówkę służby budowlanej.

18.08.1943 - Dokudowo. Oddział ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera” stoczył walkę z sowieckim oddziałem partyzanckim.

19.08.1943 - Golesze. 1 Oddział Leśny Kedywu Okręgu AK Łódź pod dowództwem Marcina Tarkowskiego „Trojana” zaatakował urząd gminny, niszcząc akta kontyngentowe i podatkowe oraz rabując 7 tys. zł i maszynę do pisania.

19/20.08.1943 - Wąsosz. Oddział por. Waldemara Szwieca „Robota” ze Zgrupowania AK por. Jana Piwnika „Ponurego” opanował pociąg towarowy, zdobywając broń.

20.08.1943- Palmiry. Grupa bojowa Kedywu Okręgu AK Warszawa zaatakowała niemiecką wartownię.

20.08.1943 - Poznań. W pociągu dla Niemców relacji Warszawa - Berlin wybuchła podłożona wcześniej bomba.

20–21.08.1943 - Oddziały Kedywu AK przeprowadziły akcję „Łańcuch”, rozbijając 7 posterunków na linii granicznej między GG a ziemiami włączonymi do Rzeszy. W akcji pod Sieczychami zginął Tadeusz Zawadzki, komendant batalionu AK „Zośka”.

26.08.1943 - I Wileńska Sowiecka Brygada Partyzancka Fiodora Markowa rozbroiła w myśl dyrektyw przełożonych podstępnie aresztowali i rozbroili operujący na terenie Wileńszczyzny oddział AK por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Następnie polski dowódca oraz kilkudziesięciu jego ludzi zostało zamordowanych.

26.08.1943 - Dowodzony przez Tomasza Wójcika "Tarzana" oddział Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował zasadzką, podczas której zginął dowódca niemieckiej 174 Dywizji Rezerwowej, gen. Kurta Rennera. Był to najwyższy stopniem niemieckim oficerem zlikwidowany przez polskie podziemie.

26.08.1943 - Okolice jeziora Narocz. Oddziały sowieckie dowodzone przez Fiodora Markowa zlikwidowały współpracujący z nimi oddział AK ppor. Antoniego Burzyńskiego "Kmicica". Dowódca wraz z 80. żołnierzami został zamordowany. W następnych tygodniach Sowieci zabili ok. 50. członków terenowej siatki AK.

30.08.1943 - Warszawa. Grupa bojowa Kedywu Okręgu AK Warszawa w garażach poczty przy ul. Ratuszowej spaliła zapasy benzyny i samochody.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS