Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

03.12.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz o zapewnieniu opieki nad rodzinami zabitych i aresztowanych członków organizacji.

04.12.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze transport wojskowy na linii kolejowej Mińsk–Borysów.

04.12.1942 - Warszawa. Przy Delegaturze RP na Kraj powstała społeczna Rada Pomocy Żydom „Żegota”.

07.12.1942 - Udrycze. Oddziały BCh i AK wykonały akcję odwetową (za wysiedlenia ludności polskiej na Zamojszczyźnie) na zamieszkałą przez Niemców wieś.

08.12.1942 - Niewóz. Oddziały BCh i AK, w ramach akcji odwetowej za wysiedlenie ludności polskiej na Zamojszczyźnie, podpaliły zamieszkałą przez Niemców wieś.

11.12.1942 - Patrole ZO wykoleiły pociąg wojskowy na linii Siedlce – Czeremcha i kolejny na linii Wyszków – Ostrołęka.

12.12.1942 - Londyn. Naczelny Wódz zatwierdził uchwaloną przez Komitet dla Spraw Kraju rotę przysięgi dla żołnierzy AK:

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii

Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe

ręce na ten Krzyż Święty, znak męki i zbawie-

nia, przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej,

Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na

straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli

walczyć ze wszystkich sił aż do ofi ary mego

życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczo-

nemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę

bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłom-

nie dochowam, cokolwiek by mnie spotkało.

– Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy Armii Pol-

skiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wy-

zwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie

walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie

twoją nagrodą, zdrada karana śmiercią”.

19.12.1942 - Lwów. Gestapo aresztowa-ło płk. Władysława Smereczyńskiego„Esema”, komendanta okręgu lwowskiego AK.

24.12.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 77 o formach akcji podejmowanych w obronie Zamojszczyzny.

24.12.1942 - Czarniecka Góra. Oddział Obwodu AK Końskie przeprowadził atak na niemiecki posterunek obrony przeciwlotniczej.

27.12.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze tor kolejowy na linii Kowno – Wilno.

29.12.1942 - W rejonie Turmont patrol dywersyjny spalił 40 cystern paliwa na trasie Wilno – Dyneburg.

30.12.1942 - Berlin. Żołnierze ZO przeprowadzili zamach bombowy na stacji kolejowej Anhalt, na przedmieściach Berlina.

31.12.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 10 o organizacji zastępczych kursów szkolenia podchorążych i podoficerów piechoty.

31.12.1942/01.01.1943 - Oddziały dywersyjne AK wysadziły w powietrze pociąg wojskowy pod Kraśnikiem oraz mosty i przepusty kolejowe na terenie węzła lubelskiego jako odwet za wysiedlenia na Zamojszczyźnie.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS