Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

02/03.11.1942 - Końskie. Obwodowy oddział dywersji bojowej AK Zygmunta Wyrwicza „Cumulusa” uwolnił z więzienia 8 członków AK.

03.11.1942 - Warszawa. Główna Kwatera Harcerzy „Pasieka” podjęła decyzję o podziale Szarych Szeregów na 3 gałęzie według wieku członków: „Zawisza” (kryptonim „Z”) – od 12 do 16 lat, „Bojowe Szkoły” (BS) – od 16 do 18 lat („Beesowcy”), „Grupy Szturmowe” (GS) – powyżej 18 lat („Szturmowcy”).

04.11.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 65 w sprawie scalenia Narodowej Organizacji Wojskowej.

06.11.1942 - Żołnierze plutonu kolejowego z Szaniaw wysadzili w powietrze pociąg towarowy na linii Międzyrzec – Łuków, z którym następnie zderzył się pociąg sanitarny.

10.11.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 71 do komendantów obszarów i okręgów AK w sprawie stawienia oporu w przypadku rozszerzenia niemieckiej akcji eksterminacji ludności żydowskiej na Polaków.

10.11.1942 - Londyn. Lord Selborn, minister wojny gospodarczej Wielkiej Brytanii, podziękował za zintensyfi kowanie akcji sabotażowych przez Armię Krajową. Ogłoszenie niemieckich władz okupacyjnych o publicznym powieszeniu dwudziestu Polaków,

12.11.1942 - Londyn. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski zatwierdził tekst uchwalonej przez Komitet dla spraw Kraju przysięgi żołnierzy AK.

13.11.1942 - Warszawa. Dowódca AK, w meldunku nr 166, poinformował Naczelnego Wodza o zamiarze powołania kobiet do służby wojskowej.

16/17.11.1942 - Patrole ZO na linii Radom–Dęblin–Łuków–Terespol wykoleiły 5 pociągów, zniszczyły most kolejowy, a inny uszkodziły.

16/17.11.1942 - Parysów. Grupy bojowe AK i BCh z powiatu Garwolin rozbroiły posterunek policji i zniszczyły dokumentację urzędu gminnego.

20.11.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze tor kolejowy pod Indrą.

26.11.1942 - Londyn. Gen. Stefan Rowecki otrzymał nominację na Delegata Ministra Obrony Narodowej w Kraju.

29.11.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze transport czołgów na linii kolejowej Kowno–Wilno.

LISTOPAD 1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 74 „Scalanie wysiłków wojskowych w Kraju”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS