Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

03/04.10.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze pod Jewjem pociąg towarowy.

04.10.1942 - Częstochowa. Przeprowadzono akcję na więzienie na Zawodziu, uwalniając ppłk. Stanisława Mareckiego „Butryma”, komendanta inspektoratu częstochowskiego AK.

05.10.1942 - Zieluń. Grupa bojowa Podokręgu Północnego Obszaru AK Warszawa rozbiła areszt, uwalniając wszystkich przetrzymywanych.

07/08.10.1942 - Rozpoczęcię akcji "Wieniec". Patrole saperskie Związku Odwetu Armii Krajowej pod osłoną nocy przeprowadziły akcję „Wieniec I” - wysadziły w powietrze na liniach wylotowych węzła warszawskiego pociągi i tory kolejowe, blokując ruch kolejowy. Była to pierwsza duża operacja dywersyjna polskiego podziemia po tym, jak Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski zaakceptował plan rozpoczęcia wzmożonej akcji dywersyjnej. W jej ramach przerwano jednocześnie 6 linii kolejowych pod Warszawą. Podsumowując jej efekty Dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki „Grot” napisał: zniszczenie torów naprawiono w 6-11 godzin.

12.10.1942 - Opoczno. Oddział AK przeprowadził skuteczny atak na posterunek niemieckiej żandarmerii.

27.10.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 693/O.I zakazujący przyjmowania do AK byłych aresztowanych przed upływem sześciu miesięcy od opuszczenia więzienia.

31.10.1942/01.11.1942 - Białystok. Członkowie siatki wywiadowczej kpt. Edwarda Jaświłko „Zaremby” zaatakowali areszt policji bezpieczeństwa w Białymstoku.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS