Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

01.09.1942 - Londyn. Ukazał się dekret Prezydenta RP „O tymczasowej organizacji władz na ziemiach Rzeczypospolitej”.

05.09.1942 - Patrol „Wachlarza” wykoleił pociąg remontowy na linii Zasław–Ratomka.

08.09.1942 - Warszawa. Dowódca AK skierował do Sztabu Naczelnego Wodza raport operacyjny nr 154 dotyczący celów, warunków i zasięgu powstania powszechnego w kraju.

11.09.1942 - Patrol ZO wysadził w powietrze gazociąg. W wyniku tego został uszkodzony most kolejowy na Kamiennej w Romanowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego.

12.09.1942 - Opoczno. Oddział AK rozbił posterunek żandarmerii. Wrzesień – Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 64 w sprawie akcji scaleniowej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS