Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

05.08.1942 - Londyn. Premier polskiego rządu przyjął rezygnację Cyryla Ratajskiego z pełnionej przez niego funkcji Delegata Rządu na Kraj i powierzył to stanowisko Janowi Piekałkiewiczowi z SL.

11.08.1942  - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze tor kolejowy na trasie Dyneburg – Leningrad.

13.08.1942  - Żołnierze „Wachlarza” spalili most drogowy w Kobryniu, zerwali tor kolejowy na trasie Brześć–Baranowicze oraz spowodowali katastrofę kolejową na linii Brześć – Homel.

15.08.1942  - Londyn. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz w sprawie podporządkowania się Dowódcy AK wszystkich działających w kraju organizacji wojskowych.

27.08.1942  - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz o rozwiązaniu konspiracyjnej organizacji „Muszkieterowie”.

28.08.1942  - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 559/O.I w sprawie zachowania ostrożności przy przyjmowaniu nowych członków AK.

28.08.1942  - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 561 w sprawie przesunięć, przeniesień do rezerwy i zwolnień z czynnej służby w AK.

28.08.1942  - Warszawa. Scalenie Polskiej Organizacji Zbrojnej „Znak” z AK.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS