Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

03.07.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze transport wojskowy pod Kucewiczami i stoczył walkę z ochroną transportu.

05.07.1942 - Warszawa. Żołnierze ZO podpalili wielkie zbiorniki benzyny i smarów Wehrmachtu przy ul. Podskarbińskiej.

06.07.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 393 „Koleżeństwo w walce z okupantem”.

14.07.1942 - Patrole „Wachlarza” wysadziły w powietrze pod Małorytą transport wojskowy i stoczyły walkę z ochroną.

24.07.1942 - Warszawa. Dowódca AK poinformował Naczelnego Wodza o zamiarze podjęcia od września 1942 r. wzmożonej akcji dywersyjnej, a na wschodzie kraju także partyzanckiej.

25.07.1942 - Końskie. Patrol dywersyjny Obwodu AK Końskie pod dowództwem kpr. pchor. Kazimierza Chojniarza „Wacka” dokonał nieudanego ataku na więzienie.

27.07.1942 - Grupa dywersyjna ZO zniszczyła rurociąg doprowadzający gaz ziemny do hut w Skarżysku, Starachowicach i Ostrowcu.

30.07.1942 - Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze transport wojskowy koło Łowczy.

30.07.1942 - Londyn. Rada Ministrów przyjęła dekret „O tymczasowej organizacji władz na ziemiach Rzeczypospolitej”. W miejsce trzech istniejących delegatur rządu wprowadzał on jedną, obejmującą całe terytorium państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939 r. Na jej czele stanął Cyryl Ratajski (SP).

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS