Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

02-03.03.1942 - Nienadowa. Żołnierze AK przeprowadzili akcję na magazyn broni sowieckiej. Zdobyto ponad 200 sztuk różnego rodzaju broni.

03.03.1942 - Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski przesłał z Londynu do Dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego „Grota” instrukcję na wypadek przewidywanego w przyszłości wkroczenia na terytorium przedwojennej Polski sowieckich wojsk. W treści dokumentu generał zalecał: w momencie wyraźnego załamywania się frontu wschodniego oddziały nasze powinny wystąpić z bronią w rękach, aby rozbroić Niemców, objąć służbę bezpieczeństwa w tych dzielnicach i zapewnić pracę czynnikom administracyjnym […].

05.03.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 124 o zasadach akcji scaleniowej.

10 .03.1942 - Rudnik. W wyniku podpalenia przez ZO spłonął hangar lotniczy.

16.03.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 129 w sprawie udziału Szarych Szeregów w pracach organizacji wojskowej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS