Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

14.02.1942 - Londyn. Rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową. Pierwszym Komendantem Głównym tej najpotężniejszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej na terenie okupowanej Polski został gen. Stefan Rowecki „Grot”.

22.02.1942 - Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 58 wprowadzający tekst przysięgi AK.

25.02.1942- Warszawa. Została powołana Wojskowa Służba Kobiet.

27.02.1942 - Warszawa. Komendant Główny ZWZ wydał rozkaz o scaleniu oddziałów wojskowych organizacji Polska Niepodległa z ZWZ.

LUTY 1942 - Tychy. Oddział AK przeprowadził atak na dworzec kolejowy, gdzie rozkręcono tory i wykolejono pociąg relacji Katowice – Pszczyna oraz rozbrojono posterunek Schupo.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS