Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

5.07.1941 - Warszawa. W ramach antyniemieckiej dywersji psychologicznej „N” ukazała się ulotka fikcyjnej organizacji Soldaten Verband „Frei heit der Ostfront”, zapowiadająca klęskę Niemiec na froncie wschodnim.

25.07.1941 - Londyn. Gen. Władysław Sikorski wyłączył ZWZ spod kompetencji Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju i uznał go za część składową Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowując go sobie jako Naczelnemu Wodzowi.

25.07.1941 - Warszawa. W ramach antyniemieckiej dywersji psychologicznej ukazał się pierwszy numer pisma „Der Hammer”.

30.07.1941- Ponad miesiąc po niemieckim ataku na Związek Sowiecki premier RP gen. Władysław Sikorski podpisał z sowieckim ambasadorem w Londynie, Iwanem Majskim układ przywracający stosunki dyplomatyczne. Jego podpisanie zostało poprzedzone trudnymi rozmowami prowadzonymi pod presją brytyjskiego sojusznika. Niestety w ich trakcie nie udało się osiągnąć porozumienia odnośnie przebiegu przyszłej granicy polsko-sowieckiej. Bolesnym problemem była też kwestia ocenienia liczby represjonowanych polskich obywateli na terenie Związku Sowieckiego. Mimo tego w oparciu o zawarty wówczas układ odtworzona ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie mogła upomnieć się o tysiące umęczonych polskich obywateli i jeńców przebywających w sowieckich rękach oraz sformować Armię Polską w ZSRS, na czele której stanął gen. Władysław Anders.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS