Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

22.06.1941 - 1941 O godzinie 3:15 III Rzesza rozpoczęła operację „Barbarossa”. W jej ramach wojska niemieckie oraz ich sojusznicze amie rozpoczęły agresję na Związek Sowiecki. Krok ten nie tylko odmienił losy II wojny światowej zmieniając system sojuszy, ale również w jego konsekwencji całe terytorium II Rzeczypospolitej znalazło się pod niemiecką kontrolą.

26.06.1941 - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się artykuł o wojnie niemiecko-sowieckiej zatytułowany „Panu Bogu chwała i dziękczynienie!”.

28.06.1941 - Warszawa. Komendant Główny ZWZ wydał wytyczne dla komendantów obszarów i okręgów wschodnich o zadaniach ZWZ po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS