Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

10.05.1941 - Warszawa. Komendant Główny ZWZ wydał rozkaz w sprawie odtwarzania sił zbrojnych.

MAJ 1941 - Warszawa. W Komendzie Głównej ZWZ utworzono komórkę „Opieka nad Uwięzionymi i Spalonymi” (OPUS, później Centralna Opieka Podziemna – COP). OPUS prowadził i koordynował działania w zakresie niesienia pomocy więźniom i ich rodzinom.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS