Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

1.03.1941- Mielec, Rzeszów. Grupy sabotażowe ZO podpaliły hale fabryczne zakładów lotniczych.

7.03.1941 - Warszawa. Grupa bojowa ZWZ wykonała wyrok śmierci na kolaborancie, aktorze Igo Symie.

11.03.1941 - Londyn. Gen. Władysław Sikorski zatwierdził uchwałę Komitetu Ministrów do spraw Kraju z 21 lutego 1941 r. o zakresie uprawnień i zasadach współpracy z ZWZ Delegata Rządu na Kraj.

15.03.1941 - Warszawa . Ukazał się pierwszy numer „Rzeczpospolitej Polskiej” – prasowego organu Delegatury Rządu na Kraj.

MARZEC 1941 - Warszawa. Przy Delegaturze Rządu na Kraj zostało utworzone Kierownictwo Walki Cywilnej, jako ośrodek dyspozycyjny walki cywilnej. Na jego czele stanął Stefan Korboński, wspólny pełnomocnik Delegata Rządu i Komendanta Głównego ZWZ.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS