Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

2.12.1940 - Witkowice. ZO przeprowadził dywersję w hucie żelaza, wysadzając w powietrze przewody gazowe pieców hutniczych.

3.12.1940- Londyn. Premier Władysław Sikorski mianował Adolfa Rafała Jana Bnińskiego „Białonia” „Głównym Delegatem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na ziemie polskie wcielone do Rzeszy z siedzibą w Poznaniu”.

4.12.1940 - Kraków. Grupa sabotażowa ZO podpaliła wystawę niemiecką w Pałacu Sztuk Pięknych.

14.12.1940 - Warszawa. Cyryl Ratajski objął stanowisko Głównego Delegata Rządu na Kraj, na Generalne Gubernatorstwo.

23.12.1940 - Grupa dywersyjna ZO wysadziła w powietrze fi lar kolei linowej, przewożącej węgiel dla huty żelaza Witkowice.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS