Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

1.11.1940 - Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się artykuł pt. „Mały sabotaż”.

2.11.1940 - Płk Leopold Okulicki objął dowództwo białostockiego i lwowskiego obszaru ZWZ z siedzibą we Lwowie.

2 - 3.11.1940 - Końskie. Oddział dywersyjny ZWZ uwolnił z więzienia aresztowanych członków ZWZ.

4.11.1940 - Londyn. Naczelny Wódz i premier RP gen. Władysław Sikorski w liście do gen. Kazimierza Sosnkowskiego sformułował postulat „skończenia z uprawianiem polityki w ZWZ” i bezwzględnego przestrzegania apolityczności organizacji. Polecił także zmiany tekstu przysięgi ZWZ.

15.11.1940 - Gen. Stefan Rowecki wydał pierwsze wytyczne do szkolenia bojowego ZWZ.

17.11.1940 - Morusy. NKWD aresztowało ppłk. Józefa Spychalskiego komendanta białostockiego obszaru ZWZ.

27.11.1940 - Kraków. Grupa sabotażowa ZO podpaliła budynek urzędu finansowego.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS