Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

3.07.1940 - Warszawa. Główny Komitet Polityczny przy ZWZ przekształcił się w Zbiorową Delegaturę Rządu w składzie: Stefan Rowecki, Kazimierz Pużak, Stefan Korboński i Aleksander Dębski. Zarządzenie Naczelnego Wodza o awansowaniu z dniem 3 maja 1940 r. do stopnia generała brygady płk dypl. piech. Stefana Roweckiego i płk. dypl. kaw. Tadeusza Komorowskiego

8.07.1940 - Londyn. Komendant Główny ZWZ wydał wytyczne dotyczące pracy wojskowej w kraju, polecające zaniechania wszelkich akcji zbrojnych, a nawet sabotażu.

10.07.1940 - Rozpoczęła się jedna z najważniejszych batalii II wojny światowej, bitwa powietrzna o Wielką Brytanię. W przeciągu kolejnych, blisko czterech miesięcy polscy lotnicy, będący najliczniejszą grupę wśród brytyjskich sojuszników, walczyli u boku RAF-u przeciw Luftwaffe. Z pośród wszystkich pododdziałów strzegących nieba nad Wielką Brytanią miano najskuteczniejszego przypadło polskiemu Dywizjonowi 303.

20.07.1940 - Londyn. Naczelny Wódz w Instrukcji Nr 5 dla Komendanta Głównego ZWZ polecił, by w obecnej sytuacji wojennej zaniechać wszelkiej akcji zbrojnej, nawet sabotażu.

26.07.1940 - Warszawa. Zbiorowa Delegatura Rząd ogłosiła program polityczny w dokumencie zatytułowanym „Nakazy chwili”.

28.07.1940 - Londyn. Gen. Kazimierz Sosnkowski nakazał gen. Stefanowi Roweckiemu zintensyfikowanie działalności wywiadowczej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS