Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

10.06.1940 - Warszawa. Z Paryża przybył płk Jan Skorobohaty-Jakubowski, tymczasowy Delegat Rządu.

14.06.1940 - Do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz przywieziono pierwszy transport, w którym znalazło się ponad 700 polskich więźniów politycznych.

15.06.1940 - Francja. Komendant Główny ZWZ w wydanych wytycznych polecił ograniczyć prowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnej.

18.06.1940 - Gen. Kazimierz Sosnkowski mianował gen. Stefana Roweckiego pełnomocnym zastępcą Komendanta Głównego ZWZ. W związku z klęską militarną Francji nakazał ZWZ wstrzymanie się od wszelkich działań „z bronią w ręku”.

18.06.1940 - Rząd polski uznał Polityczny Komitet Porozumiewawczy za reprezentację polityczną kraju.

21.06.1940 - Lwów. NKWD aresztowało ppłk. Stanisława Pstrokońskiego „Stefana Łozińskiego”, p.o. pomocnika komendanta ZWZ Okupacji Sowieckiej.

25.06.1940 - Na wieść o klęsce Francji nastąpiło rozwiązanie Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego. Wydarzenie to miało miejsce blisko dwa miesiące po śmierci dowódcy i twórcy tej jednostki, słynnego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

28.06.1940 - Warszawa. Istniejący przy ZWZ Polityczny Komitet Porozumiewawczy przekształcił się w Główny Komitet Polityczny.

29.06.1940 - Londyn. W Sztabie Naczelnego Wodza został utworzony Samodzielny Wydział Krajowy.

30.06.1940 - Londyn. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Komendę Główną ZWZ na terenie Kraju i mianował gen. Stefana Roweckiego „Grota” Komendantem Głównym ZWZ na Kraj. Zwolniony z tej funkcji gen. Kazimierz Sosnkowski pozostał zastępcą Naczelnego Wodza do spraw Kraju.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS