Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

3.05.1940 - Warszawa. Komendant okupacji niemieckiej wydał rozkaz nr 2, wprowadzający statut organizacyjny ZWZ oraz kryptonim organizacji „SSS”.

3.05.1940 - Paryż. Komendant okupacji niemieckiej płk dypl. Stefan Rowecki i komendant Okręgu ZWZ Kraków, płk Tadeusz Komorowski, otrzymali awanse generalskie.

4.05.1940 - Warszawa. Zostały utworzone Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze.

5.05.1940 - Paryż. Komendant Główny ZWZ wydał rozkaz o podporządkowaniu terenów okupacji sowieckiej komendantowi ZWZ na okupację niemiecką.

8.05.1940 - Angers. Rada Ministrów zaakceptowała utworzenie trzech Delegatur Rządu na Kraj: dla Generalnego Gubernatorstwa, dla ziem wcielonych do Rzeszy i dla obszarów włączonych do ZSRR.

10.05.1940 - W wyniku rozpoczętej przez Niemcy agresji na Belgię, Francję, Holandię i Luksemburg w Europie zakończył się okres tzw. dziwnej wojny.

27.05.1940 - Pod Narwikiem Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich gen. Zygmunta Bohusza-Szyszki rozpoczęła pierwsze, od zakończenia wojny obronnej 1939 roku, starcie regularnych wojsk polskich z Niemcami. U boku sił francuskich i norweskich wzięła udział w zwycięskich walkach przypominając sojusznikom o tym, że żołnierz polski nie złożył broni.

29.05.1940- 2.06.1940 - Belgrad. Odbyło się konspiracyjne spotkanie przedstawicieli Komendy Głównej ZWZ (Paryż), baz łączności i przedstawicieli ZWZ z kraju.

MAJ 1940 - Angers. Naczelny Wódz zatwierdził „Kodeks sądów kapturowych ZWZ”.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS