Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

3.04.1940 - Niespełna miesiąc po podjęciu decyzji o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających w sowieckiej niewoli z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport na miejsce kaźni w Katyniu. Dzień później transporty śmierci wyjechały z Ostaszkowa, a dwa dni później ze Starobielska. W wyniku rozpoczętej wówczas zbrodniczej operacji, w przeciągu półtorej miesiąca funkcjonariusze NKWD zamordowali w sumie co najmniej 21 768 obywateli RP

12.04.1940 - W Paryżu Szef Sztabu Naczelnego Wodza płk. Aleksander Kędzior podpisał rozkaz utworzenia Brygady Strzelców Karpackich, której formowanie rozpoczęło się w miejscowości Homs w Syrii. Na czele polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie stanął płk Stanisław Kopański.

13.04.1940 - Druga deportacja Polaków w głąb ZSRS

15.04.1940 - Większość członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Związek Orła Białego” przeszła do ZWZ (w ramach akcji scaleniowej). Jedna z publicznych egzekucji na terenach okupowanej Polski Niemcy masowo rozstrzeliwali ludność polską.

1.04.1940 - Angers. Komitet Ministrów dla Spraw Kraju (KMSK) uznał Polityczny Komitet Porozumiewawczy i określił kompetencje Delegata Rządu. Wydano ponadto uchwałę o powołaniu sądów kapturowych ZWZ.

17.04.1940 - Angers. Komitet Ministrów dla Spraw Kraju uchwalił zasady współpracy delegatów Rządu ze stronnictwami politycznymi w Kraju.

20.04.1940 - Warszawa. Komendant okupacji niemieckiej ZWZ, płk dypl. Stefan Rowecki „Grot”, powołał wydzielony pion sabotażowo-dywersyjny „Związek Odwetu” (ZO).

22.04.1940 - W lesie katyńskim, w dniu swoich 32 urodzin została zamordowana przez sowietów jedyna kobieta więziona w obozie jenieckim w Kozielsku, ppor. pil. Janina Lewandowska. Była starszą córką generała Józefa Dowbor-Muśnickiego twórcy i dowódcy 1 Korpusu Polskiego w Rosji oraz głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim.

24.04.1940 - Warszawa. Dowódcą ZO został mjr dypl. sap. Franciszek Niepokólczycki „Franek”, „Teodor”.

27.04.1940 - Angers. Komitet dla Spraw Kraju podjął uchwałę zezwalającą na utworzenie kadrowej organizacji wojskowej na Wileńszczyźnie.

30.04.1940 - Anielin. Ostatnią swoją walkę stoczył kawalerzysta i olimpijczyk mjr Henryk Dobrzański "Hubal", nazywany przez Niemców "szalonym majorem". Od kampanii obronnej 1939 roku, pomimo porażki polskiej armii, nie zdjął munduru i nieprzerwanie prowadził działania przeciw niemieckiemu najeźdźcy stojąc na czele Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Wiosną 1940 roku dowodził ponad 300 żołnierzami. Po śmierci legendarnego "Hubala" jego żołnierz, por. Marek Szymański "Sęp" w wydanym rozkazie napisał: zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał, Honoru Polskiego Żołnierza nie splamił..

30.04.1940 - Angers. Komendant Główny ZWZ podpisał instrukcję dotyczącą planowej ewakuacji młodzieży do lat 26 z kraju, co miało na celu zwiększenie napływu do odtwarzanych we Francji jednostek wojskowych.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS