Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

4.03.1940 - Warszawa. Nawiązano dwustronną łączność radiową między Warszawą a bazą łącznikową w Budapeszcie.

5.03.1940  - Podczas obrad prowadzonych w Moskwie Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) zatwierdziło wniosek komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii nakazujący rozstrzelanie, bez przeprowadzenia uprzedniego śledztwa, 14700 polskich jeńców przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz 11000 kolejnych z więzień na terenie zachodniej Ukrainy i Białorusi. W wyniku tej decyzji zamordowano około 22 tys. obywateli polskich.

6 - 7.03.1940  - Munina. W czasie próby przedostania się przez granicę niemiecko-sowiecką NKWD aresztowało gen. Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego, wyznaczonego na komendanta Obszaru nr 3 ZWZ.

13.03.1940  - Przedstawiciel Komendy Głównej ZWZ, płk Leopold Okulicki, wydał rozkaz demobilizacji Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego dowodzonego przez mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

19.03.1940  - Warszawa. Komendant okupacji niemieckiej, płk dypl. Stefan Rowecki, wydał „Wytyczne działań sabotażowo-dywersyjnych”.

23.03.1940  - Paryż. Rząd polski zakazał ZWZ organizowania powstania w okręgu lwowskim.

23.03.1940  - Lwów. Mimo stawianego oporu, NKWD aresztowało kilkunastu czołowych działaczy ZWZ. Podczas strzelaniny zginęło 2 funkcjonariuszy NKWD.

25.03.1940  - Oddziały Wehrmachtu rozpoczęły pierwszą na ziemiach polskich akcję antypartyzancką wymierzoną przeciwko walczącemu Oddziałowi Wydzielonemu Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

26.03.1940  - Lwów. Członkowie ZWZ przeprowadzili nieudany zamach na Wandę Wasilewską. Podczas tej akcji zginął jej mąż, Marian Bogatko.

30.03.1940  - Huciska. Dowodzony przez mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" Oddział Wydzielony Wojska Polskiego stoczył pod wsią Hucisko pierwszy większy bój partyzancki II wojny światowej. W komunikacie sporządzonym po walce polski dowódca zanotował: Niemcy kilkakrotnie liczniejsi zostali odparci, tracąc kilku oficerów młodszych i wyższych, około 50 zabitych i ponad 100 rannych. Samochody niemieckie zostały spalone. Oddział tegoż dnia przeszedł mając 2-ch zabitych i 2-ch rannych do lasów Suchedniowskich. Łączne straty "hubalczyków" wyniosły 11 zabitych i 10 rannych. Żołnierze mjr Dobrzańskiego nie tylko nie dali się zaskoczyć, ale również odnieśli nad wrogiem całkowite zwycięstwo zmuszając go do chaotycznego odwrotu i niszcząc 6 niemieckich samochodów.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS