Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

7.02.1940 - Warszawa. Przy ZWZ powstała Rada Obrony Narodowej, złożona z przedstawicieli partii związanych z rządem RP: SL, SN, PPS-WRN i SP.

7.02.1940  - Warszawa. Komendant Obszaru nr 1 ZWZ, płk dypl. Stefan Rowecki, wydał instrukcję w sprawie przekształcania SZP w ZWZ oraz rozkaz organizacyjny Nr 1 określający zadania organizacyjne i w zakresie działalności sabotażowo-dywersyjnej.

8.02.1940  - Angers. Komendant Główny ZWZ wydał Komendantowi ZWZ okupacji niemieckiej polecenie podporządkowania sobie wszystkich wojskowych organizacji konspiracyjnych działających na tym terenie.

10.02.1940  - Władze sowieckie rozpoczynają akcję deportacji Polaków w głąb ZSRS. Jest to pierwsza deportacja Polaków. Kolejne będą miały miejsce niebawem.

13.02.1940  - Angers. Rząd RP uchwalił statut Związku Walki Zbrojnej.

14.02.1940  - Lwów. Płk Władysław Żebrowski zwrócił się do rządu RP z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie przez ZWZ powstania, jako protestu przeciwko prześladowaniu ludności polskiej przez władze sowieckie.

20.02.1940  - NKWD aresztowało po przekroczeniu granicy Generalnego Gubernatorstwa płk. Klemensa Rudnickiego, wyznaczonego na szefa sztabu i zastępcę komendanta okręgu lwowskiego ZWZ.

26.02.1940  - Warszawa. Działająca przy komendzie Obszaru nr 1 ZWZ Rada Obrony Narodowej została przemianowana na Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP).

29.02.1940  - Angers . Komendant Główny ZWZ wydał instrukcję określającą rolę i funkcje baz łączności oraz ich komendantów 1 marca – Mielec. Grupa sabotażowa z Rejonu ZWZ Mielec podpaliła halę fabryczną z dwoma samolotami i częściami zapasowymi do 200 szybowców.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS