Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

15.01.1940 - Naczelny Wódz Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski podejmuje decyzję o powstaniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.

16.01.1940 - Angers. Komendant Główny ZWZ w Instrukcji Nr 2 dokonał zmian organizacyjno–personalnych mianując płk Stefana Roweckiego komendantem obszarów nr 1 (Warszawa), nr 4 (Kraków, Nr 5 (Poznań) i Nr 6 (Toruń), a gen. Michała Karaszewicza–Tokarzewskiego, komendantem obszaru Nr 2 (Wilno) i Nr 3 (Lwów) i powołano dwie komendy ZWZ w kraju: dla okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej.

28.01.1940 - Paryż. Komenda Główna ZWZ utworzyła „Obszar Południe”, w skład którego weszły okręgi Kraków i Śląsk oraz samodzielny podokręg Zagłębie Dąbrowskie. Styczeń. Gwardia Ludowa PPS-WRN podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS