Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

4.12.1939 - Paryż. Gen. Władysław Sikorski powołuje Związek Walki Zbrojnej . Komendant Główny ZWZ podpisał „Instrukcję nr 1” dla płk. dypl. Stefana Roweckiego w sprawie tworzenia Związku Walki Zbrojnej na terenie okupacji niemieckiej.

4.12.1939 - Paryż. Rząd RP wydał wytyczne w sprawie scalenia z ZWZ wszystkich konspiracyjnych organizacji wojskowych działających w okupowanym kraju.

7.12.1939 - Angers. Stanisław Kot, jako minister bez teki, został zwierzchnikiem cywilnej łączności z okupowanym krajem zastępując Aleksandra Ładosia.

9.12.1939- Lwów. Został aresztowany płk inż. Jerzy Dobrowolski, komendant konspiracyjnej Polskiej Organizacji Walki o Wolność.

18.12.1939 - Oddział Wydzielony Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego został podporządkowany Służbie Zwycięstwu Polski. Dowódca oddziału został mianowany zastępcą dowódcy wojewódzkiego SZP w Kielcach.

19.12.1939 - Lwów. Przybył kurier z „Instrukcją nr 1” Komendanta Głównego ZWZ w sprawie organizowania ZWZ pod okupacją sowiecką.

22.12.1939 - Warszawa. Aresztowano Mieczysława Niedziałkowskiego, jednego z przywódców PPS, przewodniczącego konspiracyjnej Rady Głównej Obrony Narodowej, komisarza cywilnego Służby Zwycięstwu Polski i zastępcę Dowódcy Głównego SZP.

22.12.1939 - Paryż. Przybył mjr dypl. Edmund Galinat, zastępca dowódcy SZP.

30.12.1939 - Warszawa. Rtm. Jerzy Feliks Szymański, emisariusz gen. Kazimierza Sosnkowskiego, przybył z instrukcją w sprawie tworzenia ZWZ. Był w niej również tekst roty dla nowo przyjmowanych członków.

30.12.1939 - Warszawa. Rtm. Jerzy Feliks Szymański, emisariusz gen. Kazimierza Sosnkowskiego, przybył z instrukcją w sprawie tworzenia ZWZ. Był w niej również tekst roty dla nowo przyjmowanych członków.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS