Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

5.11.1939 - Warszawa. Ukazał się pierwszy numer konspiracyjnego „Biuletynu Informacyjnego” – organu prasowego SZP, a następnie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Redaktorem naczelnym został Aleksander Kamiński.

7.11.1939 - Paryż. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Raczkiewicz na miejsce internowanego Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza powołał gen. Władysława Sikorskiego

8.11.1939 - Paryż. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju.

10.11.1939 - Paryż. Przyjęto statut Związku Walki Zbrojnej.

11.11.1939 - Warszawa. Płk dypl. Janusz Gaładyk „Strzała”, płk Nikodem Sulik „Ładyna” i mjr art. Aleksander Krzyżanowski „Andrzej Wesołowski” wyjechali do Wilna z zadaniem zorganizowania dowództwa wojewódzkiego SZP.

11.11.1939 - Lwów. Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz „Kopa”, komendant Polskiej Organizacji Walki o Wolność, wyjechał z miasta z zamiarem przedostania się do wojska we Francji. Jego następcą został płk inż. Jerzy Dobrowolski.

11.11.1939 - Warszawa. Ukazała się „Deklaracja ideowa żołnierzy SZP”.

11.11.1939 - Paryż. Gen. Kazimierz Sosnkowski przesłał Naczelnemu Wodzowi pismo zawierające zasady organizacji pracy w kraju.

11.11.1939 - W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie Organizacji Orła Białego wykonali na Śląsku kilka akcji dywersyjnych.

13.11.1939 - Paryż. Przebywający na emigracji Prezes Rady Ministrów i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał tajne zarządzenie dotyczące utworzenia konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej. Komendantem Głównym tej organizacji został gen. Kazimierz Sosnkowski "Godziemba", a w jej kompetencjach znalazły się przygotowania do walki czynnej z okupantami.

15.11.1939 - Paryż. Komitet Ministrów dla Spraw Kraju przesłał do Polski zasadnicze dyrektywy dotyczące stosunku społeczeństwa do okupantów, w tym bezwzględny bojkot polityczny i towarzyski.

22.11.1939 - Warszawa. Mjr dypl. Edmund Galinat „Jan Romer”, zastępca Dowódcy Głównego SZP, wyjechał z miasta z zadaniem zorganizowania drogi przerzutowej na Węgry.

23.11.1939 - Paryż. Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu dla Spraw Kraju. Została uchwalona „Instrukcja nr 1 – „Do wszystkich mężów zaufania” oraz uchwała „Wnioski w sprawie zorganizowania pomocy dla ludności w Kraju”.

24.11.1939 - Paryż.Naczelny Wódz zatwierdził „Instrukcję nr 1” gen. Kazimierza Sosnkowskiego dla gen. Janusza Żegoty-Januszajtisa.

28.11.1939 - Paryż. Naczelny Wódz nakazał gen. Józefowi Zającowi, dowódcy lotnictwa, zorganizować w porozumieniu z krajem stałą tajną komunikację lotniczą z głównymi centrami okupowanego Kraju (Lwów, Warszawa, Kraków i Poznań).

29.11.1939 - Paryż. Gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, rozkazem Komendanta Głównego ZWZ, został upoważniony do tworzenia konspiracji na terenie okupacji sowieckiej

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS