Kalendarium

Informacje w Kalendarium pochodzą z następujących źródeł:
  1. „Armia Krajowa 1939 – 1945” , Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński. Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Studium Polski Podziemnej w Londynie. Wydanie I. Warszawa 2011.
  2. „Wyklęci 1944 – 1963. Żołnierze Podziemia Niepodległościowego w latach 1944 – 1963”, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa 2017.

1.10.1939 - Gen. Wilhelm Orlik-Rückemann, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, rozwiązując oddziały, wydał rozkaz przejścia do konspiracji i utworzenia organizacji Komenda Obrońców Polski (KOP).

1.10.1939 - Na emigracji w Paryżu, członkowie Rządu gen. Władysława Sikorskiego w trakcie swojego pierwszego posiedzenia złożyli przysięgę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Władysławowi Raczkiewiczowi.

2.10.1939 - Na zachód od Kocka rozpoczęła się ostatnia bitwa kampanii obronnej 1939 roku. 13. Dywizja Piechoty Zmotoryzowanej gen. Paula von Otto zaatakowała przebijającą się w rejon Gór Świętokrzyskich Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Pomimo zdradzieckiego uderzenia Armii Czerwonej i kapitulacji Warszawy polski dowódca planował kontynuować walkę. Swój trudny wybór tłumaczył w następujący sposób: To nie jest jakaś desperacka decyzja, ona ma sens polityczny. Trzeba przedłużyć tę wojnę. Demonstrować światu, że Hitler nie podbił Polski w osiemnaście dni, jak się chełpi. Gen. Kleeberg dysponował 17 tysiącami żołnierzy z różnych jednostek. O ich wartości bojowej najlepiej świadczył fakt, iż pierwszego dnia bitwy pod Kockiem pewni swojego zwycięstwa Niemcy ponieśli same straty. Następnie w wyniku zaciętych walk, pokonany gen. Paul von Otto 5 października został zmuszony do odwrotu. Osiągnięcie pełnego sukcesu uniemożliwiło nadejście 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej gen. Joachima von Lemelsena. Choć polski dowódca wiedział o konieczności pokonania nowego wroga, to jego pojawienie się zbiegło się w czasie z informacją o wyczerpaniu amunicji i środków opatrunkowych. W tej sytuacji gen. Kleeberg po godzinie 16 wydał rozkaz, w którym napisał: dalsza walka nie rokuje nadziei, a tylko rozleje krew żołnierską, która jeszcze przydać się może. Następnego dnia podpisał akt kapitulacji, który zakończył 36 dniową kampanię obronną Polski.

2.10.1939 - Kapitulacja Rejonu Umocnionego "Hel" - zakończenie walk na Wybrzeżu. W rejonie Kocka początek ostatniej bitwy kampanii polskiej.

5.10.1939 - W Warszawie Hitler odebrał defiladę oddziałów Wehrmachtu

5.10.1939 - Warszawa. Wizyta Adolfa Hitlera. Przygotowany przez SZP zamach na Hitlera nie doszedł do skutku.

5.10.1939 - Gen. Franciszek Kleeberg rozkazał podległym oficerom rekrutowania do pracy konspiracyjnej wartościowego elementu żołnierskiego.

5.10.1939 - Warszawa. Najprawdopodobniej tego dnia na stanowisko szefa Sztabu i zastępcę Dowódcy Głównego SZP został wyznaczony płk dypl. Stefan Rowecki „Grabica”.

6.10.1939 - Paryż. Gen. Władysław Sikorski w przemówieniu radiowym wezwał Polaków „do ofiarnej służby żołnierskiej i do dalszej nieugiętej walki o wolność i odwieczne prawa do niepodległego bytu narodu”.

9.10.1939 - Cztery dni po zakończeniu ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 roku w gajówce Podgórze słynny jeździec i żołnierz mjr Henryk Dobrzański podjął decyzję o kontynuowaniu jawnej walki przeciw niemieckiemu najeźdźcy. Przyjmując pseudonim "Hubal" utworzył Oddział Wydzielony Wojska Polskiego. Planując ze swoimi żołnierzami przetrwać do wiosny, kiedy spodziewano się ofensywy Aliantów, rozpoczął walkę, która okryła go legendą. Niemcy długo nie mogący pojmać ani pokonać "Hubala" nazwali go "szalonym majorem".

9.10.1939 - Warszawa. Została powołana do życia konspiracyjna organizacja, Tajna Armia Polska. Na jej czele stanął mjr Jan Włodarkiewicz "Drawicz", a jednym z członków sztabu został ppor. Witold Pilecki "Witold".

10.10.1939 - Warszawa. Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Głównej Obrony Narodowej (Głównej Rady Politycznej przy Służbie Zwycięstwu Polski), organu władzy cywilnej w okupowanym kraju. Przewodniczący, Mieczysław Niedziałkowski (Polska Partia Socjalistyczna) został jednocześnie komisarzem cywilnym SZP i zastępcą Dowódcy Głównego SZP.

18.10.1939 - Paryż. Do kraju odprawiono pierwszego emisariusza władz RP, rtm. dypl. Jerzego Feliksa Szymańskiego „Konarskiego”, który dotarł do Warszawy 29 października 1939 r.

18.10.1939 - Warszawa. Do Budapesztu wyruszył pierwszy kurier Dowództwa Głównego SZP, poeta ppor. rez. Henryk Domiński „Butrym”.

25.10.1939 - Warszawa. Dowódca Główny SZP wydał rozkaz nr 1 zawierający tekst statutu SZP. Październik – Warszawa. Powstał Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych, ośrodek polityczny kierowany przez Ryszarda Świętochowskiego, zrzeszający organizacje konspiracyjne, które nie uznawały mandatu gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS