Żołnierze
Wyklęci-niezłomni
100
bestie

Gatner Witold

Urodzony w 1930 r., stalinowski prokurator.

24 lutego 1953 r., razem z naczelnikiem więzienia mokotowskiego Alojzym Grabickim i lekarzem więziennym Maksymilianem Kasztelańskim, uczestniczył w egzekucji generała Fieldorfa „Nila”.

Wcześniej podobno próbował oponować: Prosiłem moich przełożonych [Leona Pennera i Alicję Graff] o zwolnienie mnie z tego obowiązku, tłumacząc, że jestem pracownikiem bardzo młodym, niedoświadczonym i że w ogóle nie czuję się na siłach, aby podołać tak poważnej czynności w tak poważnej sprawie – zeznawał Gatner. Nie spotkał się jednak ze zrozumieniem: „Lekko drwiącym tonem odpowiedzieli, żebym się nie wykręcał.

Witold Gatner podpisał ostatnie zarządzenie w sprawie „Nila”: O g. 15 doprowadzono skazanego Augusta Emila Fieldorfa na miejsce stracenia. Prokurator odczytał sentencję wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1952 r., wyroku Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 16 kwietnia 52 r. oraz decyzję Rady Państwa z 3 lutego 53 r. o nieskorzystaniu z prawa łaski w stosunku do Augusta Emila Fieldorfa, po czym zarządził wykonanie wyroku. Wykonawca przystąpił do wykonania. Wyrok wykonano przez powieszenie. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza więziennego Prokurator ogłosił, że wyrok został wykonany. Zakończono i podpisano o godz. 15.25.

Przesłuchiwany w prokuraturze w 1992 r. zeznał: Czułem, że trzęsą mi się nogi – powiedział. – Skazany patrzył mi cały czas w oczy. Stał wyprostowany. Nikt go nie podtrzymywał. (...) Wówczas powiedziałem: „Zarządzam wykonanie wyroku”. Kat i jeden ze strażników zbliżyli się. Postawę skazanego określiłbym jako godną – dodał Gatner.

Stalinowski prokurator w III RP został szefem zespołu radców prawnych w firmie Agros, producenta dżemów, soków i zup.

Stanisław Płużański

 

zobacz też: August Emil Fieldorf

Gatner Witold
bestie
Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS