Kalendarium

16.04.1952 - Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, po przewodnictwem sędzi Marii Gurowskiej skazuje Gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" na karę śmierci przez powieszenie. Podczas sfingowanego procesu, opartego o wymuszone torturami w śledztwie przez UB zeznania podwładnych gen. Fieldorfa - mjr. Taeusa Grzmielewskiego "Igora" i płk. Władysłąwa Liniarskiego "Mścisława".  W wydaniu tego wyroku wzięli udział również ławnicy Michał Szymański i Bolesław Malinowski. 20 października 1952 Sąd Najwyższy na posiedzeniu odbywającym się w trybie tajnym, pod nieobecność oskarżonego i jedynie na podstawie nadesłanych dokumentów, w składzie sędziowskim: Emil Merz, Gustaw Auscaler i Igor Andrejew, zatwierdził wyrok.  Prośba rodziny o ułaskawienie została odrzucona..

 

 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS