Kalendarium

7 stycznia

W Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej w Warszawie w trakcie śledztwa został zamordowany jeden z bohaterów Batalionu "Zośka", por. Jan Rodowicz „Anoda”. Podczas Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy prowadzący przez Wolę, Stare Miasto i Czerniaków. Za zasługi w trakcie walk, podczas których został ciężko ranny, odznaczono go Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Od marcu 1945 roku, aż do ujawnienia w ramach amnestii był żołnierzem Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS