Kalendarium

1 lipca

Warszawa. Na łamach „Biuletynu Informacyjnego” ukazał się artykuł pt. „Na dziś i na jutro”.

2 lipca

Kupisk, Kupisk Lubczański, Kupisk Pierwszy i Kupisk Kazionny. Sowiecka brygada partyzancka spacyfikowała położone nad Niemnem białoruskie wsie. Operację przeprowadzono pod pretekstem rozprawy z 10-osobowym punktem białoruskiej samoachowy ochraniającym most. W jej wyniku spalono blisko 500 gospodarstw i zabito nieustaloną liczbę mieszkańców.

2/3 lipca

Łączna. Zgrupowanie AK por. Jana Piwnika „Ponurego” przeprowadziło  akcję  na  niemieckie pociągi, zdobywając broń i oporządzenie.

3 lipca

W rejonie wsi Załamanek, oddział Obwodu AK Kozienice, zlikwidował 9 esesmanów jadących samochodem.

5 lipca

Jelonki. Patrol Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczył dokumentację urzędu gminy.

6 lipca

Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 165 „Organizacja Kierownictwa Walki Podziemnej”.

6 lipca

Kielce. Grupa bojowa AK dowodzona przez Stefana Fąfarę „Dana” dokonała zamachu na funkcjonariusza gestapo Witteka, który został ciężko ranny.

7 lipca

Dziekanów Niemiecki. Patrol bojowy AK starł się niemieckimi kolonistami.

8 lipca

Londyn. Prezydent Władysław Raczkiewicz mianował gen. Kazimierza Sosnkowskiego Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.

11 lipca

Oddział Kedywu Obwodu AK Błonie rozbił niemiecką kolumnę pacyfikacyjną, uwalniając zatrzymanych.

11 lipca

Warszawa. Zespoły organizacji Małego Sabotażu „Wawer” rozlepiły 1500 klepsydr informujących o śmierci gen. Władysława Sikorskiego.

11 lipca

Oddział AK z rejonu Wysokie Mazowieckie stoczył walkę z żandarmerią i SS nieopodal wsi Kresowa i Dąbrówka.

12 lipca

Niezabitów. Patrol Kedywu Mieczysława Lorenca „Szmerlinga” uwolnił z aresztu 21 mężczyzn.

12 lipca

Do Zgrupowania AK por. Jana Piwnika „Ponurego” została wcielona 6-osobowa grupa Gwardii Ludowej z dzielnicy Kunów pow. Opatów, dowodzona przez Mariana Skowrona. W następnych dniach jej żołnierze zostali rozbrojeni i rozstrzelani.

12 lipca

Nieopodal kolonii Krasowa-Wólka oddział Kedywu ppor. Tadeusza Westfala „Karasia” zorganizował zasadzkę, w której zginęło 8 Niemców.

12/13 lipca

Zgrupowanie AK por. Jana Piwnika „Ponurego” przy posterunku kolejowym Podłazie ostrzelało pociąg pospieszny relacji Kraków–Warszawa.

15 lipca

Warszawa. Powołano Kierownictwo Walki Podziemnej.

15/16 lipca

Kulesza Kościel. Grupa Kedywu ppor. Tadeusza Westfala „Karasia” rozbiła posterunek żandarmerii.

16 lipca

Ożarów. Patrol Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczył dokumentację urzędu gminy.

17 lipca

Londyn. Naczelny Wódz, gen. Kazimierz Sosnkowski, mianował gen. Tadeusza Komorowskiego Dowódcą Armii Krajowej.

19 lipca

Aleksandrów. Oddział AK ppor. Przemysława Szyca „Ludwika” z Obwodu AK Włoszczowa stoczył walkę z niemiecką obławą.

19 lipca

Oddział partyzancki por. Mieczysława Tarchalskiego „Marcina” stoczył walkę w Lasach Kurzelowskich koło Włoszczowy z żandarmerią niemiecką i oddziałem Luftwaffe.

19/20 lipca

Patrole Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczył dokumentację w urzędach gminnych w Falenicy, Karczewie i Wiązownie.

21 lipca

Warszawa.  Dowódca AK wydał instrukcję nr 104/0.I w sprawie zabezpieczenia akcji niepodległościowej.

21/22 lipca

Grupy dywersyjne Kedywu Okręgu AK Lublin przeprowadziły masowe akcje mające na celu przerwanie łączności telefonicznej i telegraficznej na terenie okręgu.

22 lipca

Mińsk Mazowiecki. Patrol Kedywu Obwodu AK Mińsk Mazowiecki zlikwidował powiatowego szefa Gestapo.

23 lipca

Piaskowce. Grupa partyzantów z oddziału Woroszyłowa, brygady im. Kirowa, stoczyła potyczkę z oddziałem AK, zabijając 6 jego żołnierzy.

26 lipca

Warszawa.  Szef Sztabu i zastępca Dowódcy AK płk Tadeusz Pełczyński „Grzegorz” (awansowany 1 października do stopnia generała brygady), wydał rozkaz nr 764/V w sprawie opieki nad zbiegłymi z niewoli niemieckiej jeńcami angielskimi.

26 lipca

Bukowina. Oddział partyzancki NOW-AK „Ojca Jana” zaatakował wieś, paląc 31 gospodarstw należących pierwotnie do Polaków, a zasiedlonych przez Ukraińców, oraz zabijając około 10 z nich i ciężko raniąc 7.

27 lipca

Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz do żołnierzy polskich na Węgrzech.

28 lipca

Oddział ze Zgrupowania AK por. Jana Piwnika „Ponurego” zdobył w zasadzce, na szosie Skarżysko – Szydłowiec (w rejonie leśniczówki Barak), 4 samochody niemieckie.

29 lipca

Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się artykuł pt. „Marsz naprzód trwa”.

31 lipca

Warszawa. Członkowie organizacji Małego Sabotażu „Wawer” podłączyli się do megafonów niemieckich i nadali patriotyczną audycję zakończoną hymnem.

31 lipca

Warszawa. Grupa dywersyjna Kedywu Okręgu AK Warszawa zniszczyła w niemieckim składzie paliwa przy ul. Gniewkowskiej ponad 1 mln litrów benzyny i smarów.

Lipiec

Grabów. Oddziały dywersyjne Obwodu AK Kozienice rozbroiły na stacji kolejowej 25 żandarmów i policjantów granatowych.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS