Kalendarium

1 kwietnia

Warszawa. Na łamach „Biuletynu Informacyjnego” został wydrukowany artykuł wstępny pt. „Akcja zbrojna? Tak lecz ograniczona”.

7 kwietnia

Warszawa.  W kościele św. Floriana, w wyniku zdrady, Niemcy aresztowali ponad 20 ofi cerów i żołnierzy „Wachlarza”.

9 kwietnia

Warszawa. W siedzibie Arbeitsamtu przy ul. Długiej żołnierze AK zastrzelili szefa Wydziału Pracy w Urzędzie szefa dystryktu warszawskiego, Kurta Hoffmana, odpowiedzialnego za akcję przymusowego wysyłania na roboty do Niemiec.

10 kwietnia

Berlin. Grupa Zagralinu przeprowadziła zamach bombowy na dworcu kolejowym przy Friedrichstrasse.

13 kwietnia

Warszawa. Członkowie AK zlikwidowali pracownika urzędu pracy, Hugo Dietza, odpowiedzialnego za przeprowadzanie łapanek na roboty przymusowe w Rzeszy.

15 kwietnia

Lwów. Oddział AK uwolnił 25 więźniów ze szpitala więziennego przy ul. Zamarstynowskiej.

15 kwietnia

Warszawa. W „Biuletynie Informacyjnym” ukazał się komentarz  w sprawie odkrytych pod Smoleńskiem mogił polskich oficerów: „Podziwiamy […] czelność niemiecką, której mogiły Palmir, Wawra, Oświęcimia, Majdanka i setek miejscowości polskich nie przeszkadzają w szukaniu zbrodniarzy pod Smoleńskiem”.

19 kwietnia

Warszawa. Trzy grupy bojowe AK pod dowództwem kpt. Józefa Pszennego „Chwackiego” podjęły próbę wysadzenia w powietrze muru getta przy ulicy Bonifraterskiej za pomocą min.

20 kwietnia

Kraków. Gen.  Friedrich Krüger, wyższy dowódca SS i policji w GG, został ciężko ranny w zamachu wykonanym przez grupę bojową Kedywu z oddziału „Kosa 30”.

21 kwietnia

Londyn. Jan Stanisław Jankowski „Sobolewski” został zatwierdzony przez rząd RP na stanowisku Delegata Rządu na Kraj.

22 kwietnia

Warszawa. W pobliżu muru getta oddział AK uderzył na jednostkę litewskiej policji pomocniczej współpracującej z niemieckim okupantem

22 kwietnia

Komendant Okręgu AK Wołyń wydał rozkaz o tworzeniu zorganizowanych oddziałów samoobrony w związku z powtarzającymi się i nasilającymi mordami popełnianymi przez Ukraińców na ludności polskiej.

23 kwietnia

Warszawa. Grupy bojowe AK wykonały kilka akcji na posterunki niemieckie wzdłuż muru getta przy ul. Okopowej, Orlej i Leszno.

23 kwietnia

Wrocław. Grupa Zagra-linu dokonała zamachu na dworcu kolejowym.

24 kwietnia

Sowiecka brygada im. Żukowa spaliła część miasteczka Derewno, pow. Stołpce. Zniszczeniu uległy 92 domy. 

25 kwietnia

Żołynia. Oddział Obwodu AK Łańcut zaatakował posterunek policji i areszt.

25 kwietnia

Władze sowieckie fałszywie oskarżając przebywający na emigracji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o współpracę z III Rzeszą zerwały z nim stosunki dyplomatyczne. Tłumacząc to posunięcie w wydanej przez siebie nocie napisały: obecny rząd polski schodząc na drogę zmowy z rządem hitlerowskim, zerwał w rzeczywistości sojusznicze stosunki z ZSRR i zajął wrogie stanowisko wobec Związku Radzieckiego. Na tej podstawie rząd radziecki powziął decyzję przerwania stosunków z rządem polskim. Pretekstem do tego kroku było zwrócenie się polskich władz do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o powołanie komisji mającej wyjaśnić prawdziwość niemieckich doniesień o sowieckim mordzie na polskich oficerach w Katyniu.

26 kwietnia

Porucznik Witold Pilecki oraz Edward Ciesielski i Jan Redzej przeprowadzili udaną ucieczkę  z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Uciekinierzy pod osłoną nocy wykorzystali rozprężenie panujące wśród załogi obozu związane ze świętami wielkanocnymi. Witold Pilecki oceniając blisko trzy letni pobyt w obozie wspominał: Wychodząc miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjazdu i złamany mostek, zapłaciłem więc b. tanio za taki czas pobytu w tym sanatorium.

28 kwietnia

Warszawa. Delegat Rządu RP na Kraj, w uzgodnieniu z Politycznym Komitetem Porozumiewawczym i Komendą Główną AK przesłał do Komitetu Centralnego pismo, w którym odrzucał propozycje współdziałania z komunistami, wysuniętą przez przedstawicieli PPR podczas rozmów w lutym 1943 r.

 

 

 

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS