Kalendarium

3/4 października

Patrol „Wachlarza” wysadził w powietrze pod Jewjem pociąg towarowy.

4 października

Częstochowa. Przeprowadzono akcję na więzienie na Zawodziu, uwalniając ppłk. Stanisława Mareckiego „Butryma”, komendanta inspektoratu częstochowskiego AK.

5 października

Zieluń. Grupa bojowa Podokręgu Północnego Obszaru AK Warszawa rozbiła areszt, uwalniając wszystkich przetrzymywanych.

7/ 8 października

Rozpoczęcię akcji "Wieniec". Patrole saperskie Związku Odwetu Armii Krajowej pod osłoną nocy przeprowadziły akcję „Wieniec I” -  wysadziły w powietrze na liniach wylotowych węzła warszawskiego pociągi i tory kolejowe, blokując ruch kolejowy. Była to pierwsza duża operacja dywersyjna polskiego podziemia po tym, jak Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski zaakceptował plan rozpoczęcia wzmożonej akcji dywersyjnej. W jej ramach przerwano jednocześnie 6 linii kolejowych pod Warszawą. Podsumowując jej efekty Dowódca Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki „Grot” napisał: zniszczenie torów naprawiono w 6-11 godzin.

12 października

Opoczno. Oddział AK przeprowadził skuteczny atak na posterunek niemieckiej żandarmerii.

27 października

Warszawa. Dowódca AK wydał rozkaz nr 693/O.I zakazujący przyjmowania do AK byłych aresztowanych przed upływem sześciu miesięcy od opuszczenia więzienia.

31 października / 1 listopada

Białystok. Członkowie siatki wywiadowczej kpt. Edwarda Jaświłko „Zaremby” zaatakowali areszt policji bezpieczeństwa w Białymstoku.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS