Kalendarium

21 - 22  styczeń

We Lwowie NKWD zaaresztowało komendanta Okupacji Sowieckiej Związku Walki Zbrojnej, płk Leopolda Okulickiego, późniejszego słynnego "Niedźwiadka". Początkowo był przesłuchiwany przez ministra NKWD Ukrainy, Iwana Sierowa, a następnie osadzono go na moskiewskiej Łubiance. Z więzienia został zwolniony po agresji Niemiec na Związek Sowiecki.    

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS