Kalendarium

3 września

Londyn. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski uznał ZWZ za główną część Sił Zbrojnych RP i nakazał zintensyfikowanie scalania z nim wszystkich konspiracyjnych organizacji wojskowych.

20 września

Gen. Kazimierz Sawicki „Prut” otrzymał nominację na komendanta lwowskiego obszaru ZWZ.

29 września

Warszawa. Komendant Główny ZWZ wydał rozkaz organizacyjny nr 875 o powołaniu Służby Ochrony Powstania.

Wrzesień

Radomsko. Grupa dywersyjna ZO podpaliła hale fabryki mebli.

Wrzesień

Warszawa . Został utworzony specjalny pion dywersyjny „Wachlarz”, przeznaczony do działań na zapleczu frontu niemiecko-sowieckiego.

Wrzesień

Warszawa. Z ZWZ zostały scalone Konfederacja Zbrojna i Tajna Armia Polska.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS