Kalendarium

15 stycznia

Naczelny Wódz Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski podejmuje decyzję o powstaniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. 

16 stycznia

Angers. Komendant Główny ZWZ w Instrukcji Nr 2 dokonał zmian organizacyjno–personalnych mianując płk Stefana Roweckiego komendantem obszarów nr 1 (Warszawa), nr 4 (Kraków, Nr 5 (Poznań) i Nr 6 (Toruń), a gen. Michała  Karaszewicza–Tokarzewskiego, komendantem obszaru Nr 2 (Wilno) i Nr 3 (Lwów) i powołano dwie komendy ZWZ w kraju: dla okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej.

28 stycznia

Paryż. Komenda Główna ZWZ utworzyła „Obszar Południe”, w skład którego weszły okręgi Kraków i Śląsk oraz samodzielny podokręg Zagłębie Dąbrowskie. Styczeń. Gwardia Ludowa PPS-WRN podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej.

 

 

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS