Kalendarium

23 sierpnia

Na Kremlu minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji. Dokumentowi temu towarzyszył tajny protokół umożliwiający Niemcom rozpoczęcie agresji na II Rzeczpospolitą. W myśl zawartego porozumienia ustalono strefy wpływów obu przyszłych agresorów. Punkt 2. tajnego protokołu odnosił się do terytorium II Rzeczypospolitej i brzmiał następująco: W wypadku nastąpienia terytorialnych lub politycznych zmian na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRR przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narew, Wisła i San. Sowieci poprzez zawarcie powyższego porozumienia dali swoje przyzwolenie do ataku Niemiec na Polskę oraz jej rozbioru. Dokument ten od nazwisk jego sygnatariuszy nazwany został paktem Ribbentrop-Mołotow.

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne | Oprogramowanie: Black Wolf CMS